Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Moravský Krumlov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

ve smyslu z. č. 312/2002 Sb.

 

 

 

             Město Moravský Krumlov  vyhlašuje výběrové řízení

na  pracovní místo ve funkci

 

 

Referent(ka) pro výkon státní správy na úseku stavebního řádu na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravský Krumlov. Pracovní poměr na dobu neurčitou

 

 

Předpoklady:

 - občan ČR, příp. cizí státní občan mající trvalý pobyt  v ČR,

 - věk nad 18 let,

 - způsobilost k právním úkonům,

 - bezúhonnost,

 - kvalifikační požadavky vzdělání a praxe:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

 

Znalosti výhodou:

    - znalosti: z.č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, z.č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, včetně všech vydaných platných prováděcích předpisů,

 - dobrá znalost práce na počítači - MS Office, Internet, Windows, GIS,

    - nástup možný ihned.

 

Požadavky výhodou: Absolvent školy se zaměřením na pozemní stavitelství, ZOZ v oboru  na úseku stavebního řádu nebo územního plánování. Praxe ve veřejné správě. Znalost spisové služby GINIS. Držitel ŘP skupiny „B“ - aktivní řidič. Znalost regionu.

 

Druh práce:  Samostatné zajišťování odborné agendy státní správy na úseku stavebního řádu.

                       Platová třída  9.

 

Náležitosti přihlášky jsou: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis.

K přihlášce připojte: strukturovaný životopis s popisem úrovně znalostí výše uvedených zákonů a programů, výpis z rejstříku trestů, ne starší jak tři měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné prohlášení o poskytování osobních údajů, požadované zkoušce, kurzech apod.

 

Bližší informace k výběrovému řízení podá:  Ing. Petr Šťastný, vedoucí OVÚP MěÚ Moravský Krumlov, email: stastnyp@mkrumlov.cz,  tel. 515300750  nebo Ing. Pavel Vavřina,  tajemník MěÚ Moravský Krumlov, tel. 515300730, e-mail: vavrinap@mkrumlov.cz.

Podrobnější informace ohledně podání přihlášky na elektronické úřední desce: www.mkrumlov.cz.

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 12:00 hod. dne 1. 8. 2019                na podatelnu MěÚ Moravský Krumlov.

 

Doručovací adresa:

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor kanceláře tajemníka, nám. Klášterní 125,

672 11 Moravský Krumlov. Obálku označte v levém horním rohu „Referent stavebního úřadu“.

 

 

V Moravském Krumlově dne  24. 6. 2019

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Vavřina Pavel

                                                                             tajemník  MěÚ Moravský Krumlov

 

 

 

 

Vyhlášení VŘ - referent stavebního úřadu

 

Vyvěšeno: 8. 7. 2019

Datum sejmutí: 31. 7. 2019

Zodpovídá: Marie Slámová

Zpět