Navigace

Obsah

Zpět

"Stáj pro výkrm prasat a odstav selat", k.ú. Kadov, okr. Znojmo - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení

Vyvěšeno: 15. 7. 2020

Datum sejmutí: 14. 8. 2020

Zodpovídá: Marie Slámová

Zpět