Navigace

Obsah

Zpět

Africký mor prasat - důležité informace

V souvislosti s novými mimořádnými veterinárními opatřeními k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky HZS JmK ve spolupráci s Krajskou veterinární správou JMK předává aktuální informace:

V následujících dokumentech naleznete nařízení Státní veterinární správy k odlovu prasete divokého na vymezeném území ČR a další pokyny pro chovatele, zpracovatele a subjekty, nakládající s vedlejšími živocišnými produkty.

Mimoradna_veterinarni_opatreni_AMP_v_oblasti_s_intenzivnim_odlovem_(2851622).pdf

Mimoradna_veterinarni_opatreni_AMP_CR_(2851622).pdf

 

Postup při nálezu uhynulého prasete

Pri nálezu uhynulého prasete prosím kontaktujte krizovou linku Krajské veterinární správy JMK (nezasílat SMS), která funguje nepřetržitě na telefonním císle 720 995 213.

Postupy pro obyvatelstvo a uživatele honitby pri nálezu uhynulého prasete naleznete na stránkách SVS CR

Aktuální informace k africkému moru prasat v CR naleznete na stránkách SVS CR

 

mimořádná veterinární opatření

mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy

postup při nálezu uhynulého prasete

Vyvěšeno: 14. 7. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Marie Slámová

Zpět